Centrum Kształcenia Praktycznego

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W WAŁBRZYCHU. WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI WSPIERASZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Praktycznego to:

 1. MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCEJ DO WAŁBRZYSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH:
 2. W roku szkolnym 2009/2010 w CKP zajęcia praktyczne odbywają uczniowie z:
  1. Zespołu Szkół Nr 5
  2. Zespołu Szkół nr 10
  3. Zespołu Szkół nr 8
  4. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

  Uczniowie tych szkół kształcą się w zawodach:

  - Technik mechanik 311[20]
  - Technik pojazdów samochodowych 311[52]
  - Mechanik pojazdów samochodowych 723[04]
  - Mechanik pojazdów samochodowych 723[04]
  - Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
  - Ślusarz 722[03]
  - Operator obrabiarek skrawających 722[02]
  - Monter mechatronik 725[03]
  - Elektromechanik 724[05]
  - Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń
    precyzyjnych 731[01]
  - Monter elektronik 725[01]
  - Elektryk 724[01]
  - Technik elektronik 311[07]
  - Technik elektryk 311[08]
  - Technik telekomunikacji 311[37]
  - Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421 [01]
  - Technik technologii drewna 311[32]
  - Technik budownictwa 311[04]
  - Technik technologii odzieży 311[34]
  - Murarz 712[06]
  - Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02]
  - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
  - Stolarz – przysposobienie do zawodu 742[01]

 3. OŚRODEK EGZAMINACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:
 4. Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:

  1. mechanik pojazdów samochodowych 723[04],
  2. elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02],
  3. elektryk 724[01],
  4. elektromechanik 724[05],
  5. murarz 712[06],

 5. OŚRODEK KURSOWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z FUNDACJAMI, URZĘDAMI PRACY I PRACODAWCAMI
 6. W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się kursy dla:

  1. spawaczy, metodami MIG, MAG, TIG,
  2. operatorów wózków podnośnikowych,
  3. diagnostów,
  4. technologów robót wykończeniowych w budownictwie,
  5. monterów instalacji i urządzeń hydraulicznych
  6. krawców.

 7. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE:
 8. 1.przeglądów rejestracyjnych pojazdów samochodowych

  PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY WYKONUJE BADANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE:

  • podstawowym – sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
  • dodatkowe:
   - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem „c”,
   - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą „d”,
   - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu
     drogowego lub starostę „e”

  2.mechaniki i elektromechaniki pojazdowej,
  3.obróbki skrawaniem, prac ślusarskich i monterskich,
  4.stolarstwa,
  5.prac instalatorskich i wykończeniowych w budownictwie.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 2a
telefon: 74/ 846-79-73
emil: ckp@zs5.mail.pl, samochodowka@zs5.mail.pl

Mapka dojazdowa