Serdecznie witamy w Zespole Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera.

Jesteśmy jedną z największych placówek oświatowych o profilu zawodowym dla młodzieży i dorosłych kształcącą w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Kadrę pedagogiczną tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści otwarci na rozwój zainteresowań swoich uczniów. Uczymy w nowocześnie wyposażonych pracowniach: automatyki, mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki i logistyki, w których uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności.

Operator obrabiarek skrawających to zawód z przyszłością - OBEJRZYJ FILM

Flying bat in a marquee
Patronat

Zespół Szkół Nr 5 to szkoła stale nawiązująca nowe kontakty z firmami. Dbająca o jakość kształcenia, ale i o losy absolwentów. Pracodawcy są zainteresowani uczniami naszej szkoły, chętnie zatrudniają absolwentów. 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem prezentującym kolejnego partnera szkoły: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victroria" S.A.

Szkoleń nigdy dość!

Mimo, że koniec roku szkolnego za pasem „samochodówka” na Ogrodowej nie zwalnia, a wprost przeciwnie stara się jak najlepiej wykorzystać ten czas, o czym może świadczyć kolejne szkolenie przeprowadzone w dniu 28.05.2018 roku przez firmę ATE na temat „Nowoczesne układy hamulcowe”.

Rekrutacja trawa!

Drodzy gimnazjaliści,

rekrutacja trwa:

- technik mechanik

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- technik logistyk

- technik budownictwa 

- technik architektury krajobrazu

- technik przemysłu mody - NOWOŚĆ

a w branżowej szkole I stopnia:

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- mechatronik

- operator obrabiarek skrawających

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- fryzjer.

Zapraszamy:)

- Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

- Mamy Prymusa!

- Sukces w Climathonie!

- Współpraca drogą do sukcesu

- Karkonosze zdobyte!

Kurs spawalniczy

20 września 2010 r. o godz. 14:00 rozpoczynamy kolejną edycję kursu spawalniczego (różne metody). Chętnych zapraszamy do zgłaszania się w Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek warsztatów) lub kontakt telefoniczny 74-8468026 z Panią Haliną Rawińską. Ilość miejsc ograniczona.

Zebranie rodziców klas I

Zebranie rodziców klas I odbędzie się 8 IX 2010 (w środę) o godz. 1700

Komunikat o rozpoczęciu roku szkolnego 2010/2011

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010 / 2011  odbędzie się dnia 1.09.2010r.:

godz. 900 klasy pierwsze ZSZ i Technikum
godz. 1000 pozostałe klasy  ZSZ i Technikum

Szczegółowe informacje zawarte są w pliku: Word lub PDF

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010 / 2010 dla semestrów pierwszych szkół dla dorosłych:

-  Liceum Ogólnokształcącego
 - Liceum Uzupełniającego
-  Technikum Uzupełniającego
-  Szkoły Policealnej

 odbędzie się 10.09.2010r. o godzinie 1600

 

 

Projekt - Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w partnerstwie z Wałbrzyskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. M.T. Hubera w Wałbrzychu rozpoczęo realizację projektu którego celem jest propagowanie idei formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt realizowany na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od 1 listopada 2009 do 30 kwietnia 2010 roku.
Projekt "Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego" realizowany w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.