Ośrodek Kursowy

OFERTA SZKOLENIOWO - USŁUGOWA

Zespół Szkół Nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą w formie jednostki budżetowej. W skład Zespołu Szkół nr 5 wchodzą Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Placówka nasza zajmuje się kształceniem młodzieży oraz osób dorosłych w systemie dziennym i zaocznym oraz prowadzeniem zajęć praktycznych dla młodzieży ze szkół naszego regionu. Świadczymy usługi dla Klientów w branży mechanicznej, spawalniczej, drzewnej, samochodowej i innych branżach. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wysoko wykwalifikowaną kadrę szkolącą oraz bazę dydaktyczną. Ponadto otrzymujemy bardzo dobre referencje z regionalnych zakładów pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

WYKONUJEMY PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DO 3,5 TONY.

Nazwa i adres instytucji szkolącej:

Zespół Szkół nr 5 im. M.T. Hubera
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 2a;
tel/fax 846-74-74; tel. 846-79-73

W sprawie oferty kontaktować się z:
Haliną Rawińską tel. 074-846-80-26

Kursy spawalnicze

L.p.

Metoda spawania

Cena szkolenia jednej osoby

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

1.

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – metodą MAG (135) -145 godzin

1700,00 zł

2.

Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111) – 163 godziny

1800,00 zł

3

Spawanie blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi - metodą MIG (131) – 153 h

2200,00 zł

4.

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – metodą TIG (141) – stal niestopowa – 103 h

2000,00 zł

5.

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – metodą TIG (141) – stal stopowa – 111 h

2400,00 zł

6.

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – metodą TIG (141) – aluminium – 111 h

2200,00 zł

7.

Weryfikacja uprawnień spawalniczych na jedną metodę

350,00 zł

Spawanie blach i rur spoinami czołowymi

1.

Spawanie blach spoinami czołowymi – metodą MAG (135) – 112 h

2000,00 zł

2.

Spawanie blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111) – 183 h

2000,00 zł

3.

Spawanie blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi - metodą MIG (131) – 112 h

2300,00 zł

4.

Spawanie blach spoinami czołowymi – metodą TIG (141) – stal niestopowa – 102 h

2200,00 zł

5.

Spawanie blach spoinami czołowymi – metodą TIG (141) – stal stopowa – 102 h

2500,00 zł

6.

Spawanie blach spoinami czołowymi – metodą TIG (141) – aluminium – 92 h

2400,00 zł

7.

Spawanie gazowe blach (311)- 127 h

1600,00 zł

8.

Spawanie gazowe rur (311)- 107 h

1800,00 zł

9.

Weryfikacja uprawnień spawalniczych na jedną metodę

400,00 zł

Zezwolenia na prowadzenie w/w kursów:

- Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 481/2010
- Akredytacja Nr 1/A Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
- Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.02/00112/2009

Uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu spawalniczego otrzymuje:

- świadectwo egzaminu według norm EN 287- 1
- książeczkę spawacza
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem MEN
- kursant zostaje wprowadzony do komputerowego rejestru danych o spawaczach

Kursy ekonomiczne

L.p.

Opis kursu

Cena

1.

Kadry i płace - 50 godzin – uczestnik nabywa umiejętności w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i płacowych

450,00 zł

2.

ABC działalności gospodarczej40 godzin – uczestnik nabywa umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

450,00 zł

3.

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych60 godzin - uczestnik nabywa umiejętności w zakresie sprzedaży i obsługi kas fiskalnych

500,00 zł

4.

Podstawy rachunkowości60 godzin - uczestnik nabywa umiejętności w zakresie prowadzenia spraw księgowych

500,00 zł

5.

Obsługa programu finansowo-księgowego „Symfonia”30 godzin - uczestnik nabywa umiejętności w zakresie prowadzenia rachunkowości w systemie informatycznym (od uczestników wymaga się znajomości podstaw rachunkowości)

400,00 zł

Uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem MEN.

Kursy inne

L.p.

Opis kursu

Cena

1.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 67 godzin

500,00 zł (w tym badania lekarskie i psychologiczne)

2.

Kursy budowlane (murarz, technolog robót wykończeniowych, stolarz, płytkarz-posadzkarz) i inne w zależności od zapotrzebowania rynku*

ceny do uzgodnienia
w zależności od tematyki szkolenia i liczebności grupy

3.

Kursy komputerowe w zależności od zapotrzebowania rynku*

ceny do uzgodnienia
w zależności od tematyki szkolenia i liczebności grupy

4.

Kursy krawieckie w zależności od zapotrzebowania rynku*

ceny do uzgodnienia
w zależności od tematyki szkolenia i liczebności grupy

5.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 80 h

500,00 zł

6.

Kursy w zakresie diagnostyki pojazdów samochodowych

ceny do uzgodnienia
w zależności od tematyki szkolenia i liczebności grupy

* Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zgłoszenie grupy 10-cio osobowej.

Uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem MEN.