Szkolni pedagodzy i psycholog

Pedagog
mgr Elżbieta Korenik

Godziny pracy:
Poniedziałek: 13:00 - 16:30 (szkoła)
Wtorek: 10:00 - 13:00 14.00 -16.30 (szkoła)
Czwartek:10:00 – 13:00

Zadania:

 1. Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 2. Pomoc stypendialna dla najmniej uposażonych uczniów naszej szkoły, zgodnie z wytycznymi władz oświatowych.
 3. Organizowanie, w ramach działań profilaktycznych, prelekcji z przedstawicielami Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, Policji i Wydziały ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Straży Miejskiej i Straży Granicznej.
 4. Pełnienie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.
 5. Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem i sugestiami ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pedagog
mgr Iwona Kraczkowska

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 11:00 - 15:00
Środa: 8:00-13:00
Czwartek: 8:00-14:00
Piątek: 11:00-14:00

Zadania

 1. Prelekcje, pogadanki wynikające ze szkolnego programu profilaktyki.
 2. Prowadzenie poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych w przypadku konfliktów uczniowskich.
 4. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu wychowawców klasowych, organizowanie posiedzeń zespołów wychowawczych.
 5. Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych.
 6. Dokonywanie diagnozy i analizy środowiska uczniów celem przeciwdziałania zjawiskom nagannym i zachowaniom antyspołecznym (agresji, przemocy, uzależnieniom).
 7. Czuwanie nad realizacją przez uczniów obowiązku nauki.
 8. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w wychowaniu.

Pliki do pobrania:

Monitorowanie obecności

Program wspierania ucznia