Rada Rodziców

SKŁAD OSOBOWY PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018

  1. Joanna Kmit - II c T - przewodnicząca
  2. Katarzyna Olszewska - II ab T - członek
  3. Ireneusz Kowalski - IV d T - członek
  4. Beata Ochalska - 3 adef ZSZ - członek
  5. Maria Borcoń - III d T - członek
  6. Anna Dela - III ac T - członek
  7. Iwona Hnatiuk - DYREKTOR SZKOŁY

KOMISJA REWIZYJNA w roku szkolnym 2017/2018

  1. Krzysztof Troszczyński – IV b T – przewodniczący
  2. Edyta Kaczmarek – III b T – członek
  3. Adam Dankowski – I b T - członek