Rada Rodziców

SKŁAD OSOBOWY PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2012/2013

 1. Mirosława KORBECKA - CHODOROWSKA - II A ZSZ - przewodnicząca
 2. Krzysztof GAWENDA - II a+b T - członek
 3. Katarzyna KOWALSKA - II A ZSZ - członek
 4. Elżbieta WCISŁO - DĄDELA - IV b T - członek
 5. Iwona TARGOSIŃSKA - IV c T - członek
 6. Bogdan JASZCZAK - IV d T - członek
 7. Sebastian GIWERA - II a ZSZ - członek
 8. Piotr KRZYWDA - DYREKTOR SZKOŁY

KOMISJA REWIZYJNA w roku szkolnym 2012/2013

 1. Sylwia JAWORSKA – III c T – przewodnicząca
 2. Kamil KAPUSTA – IV B T – członek
 3. Agnieszka JANKOWSKA – II a+b T - członek