Typy szkół dla młodzieży

Technikum Nr 2

Zawody:

 • Technik mechanik 311504
 • Technik mechatronik 311410
 • Technik logistyk 333107
 • Technik pojazdów samochodowych 311513
 • Technik budownictwa 311204
 • Technik architektury krajobrazu 314202
 • Technik przemysłu mody 311941
 • Szkoła Branżowa I Stopnia

  Zawody:

 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 • Operator obrabiarek skrawających 722307
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
 • Fryzjer 514101
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (obecnie tylko klasa 3)

  Zawody:

 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 • Operator obrabiarek skrawających 722307
 • Fryzjer 514101
 • Szkoła daje możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych
  i specjalizacyjnych poprzez realizację szerokiej gamy kursów:

  1. KURSY SPAWALNICZE METODAMI MIG, MAG, TIG,
  2. KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH,
  3. KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ,
  4. PRAWO JAZDY KATEGORII B,
  5. KURS OBSŁUGI APLIKACJI SOLID EDGE,
  6. KURS CISCO NETWORKING AKADEMY:
  7. - Get Connected,
   - Introduction to the Internet of Everything,
   - IT Essentials: PC Hardware and Software,
   - CCNA R&S: Introduction to Networks,
   - CCNA R&S: Routing and Switching Essentials.

  Certyfikujemy pozyskane kwalifikacje