Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu
Powróć do: technikum

technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody 311941

Projektuje wyroby odzieżowe; opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych; wytwarza wyroby odzieżowe obsługując odpowiednie maszyny i urządzenia; organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 Do typowych zadań zawodowych technika przemysłu mody należą:

 • analizowanie trendów w modzie i rozpoznawanie grup docelowych klientów w celu opracowania kompozycji kolorystycznych i określenia zasad stylizacji ubioru;
 • wykonywanie rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
 • wykonywanie rysunków wyrobów odzieżowych z zastosowaniem technik komputerowych;
 • posługiwanie się projektami technicznymi oraz plastycznymi wyrobów odzieżowych;
 • wykonywanie pomiarów krawieckich;
 • dobieranie materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży;
 • wykonywanie modelowania form oraz przygotowywanie szablonów wyrobów odzieżowych;
 • planowanie operacji technologicznych związanych z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
 • dobieranie rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych oraz obliczanie zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
 • dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych;
 • łączenie elementów wyrobów odzieżowych oraz wykonywanie czynności związanych z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych, w tym stosowanie obróbki parowo-cieplnej materiałów i wyrobów odzieżowych;
 • dobieranie maszyn i urządzeń do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych oraz dobieranie oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
 • obsługiwanie maszyn szwalniczych;
 • określanie zasad opracowywania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych oraz określanie zasad pracy w krojowni i szwalni;
 • wykonywanie prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
 • obliczanie kosztów wykonania wyrobów odzieżowych;
 • ocenianie jakości wykonanych wyrobów odzieżowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.